Press "Enter" to skip to content

O METODĚ

  • Co je metoda SCPR

SCPR terapie je komunikace s duší a psychospirituální náprava. Používá se při ní kyvadlo, které na systému tabulek, otázek a žádostí ukáže, co daný člověk potřebuje napravit nebo vědět. Vše funguje skrze komunikaci s Vyšším Já, kdy já se zeptám mého Vyššího Já, to se spojí s vaším Vyšším Já a to posléze komunikuje se Zdrojem neboli Stvořitelem. Vyšší Já mi vše následně tlumočí skrze kyvadlo a tabulky. Komunikace probíhá na úrovni Duše, a proto člověk může být i překvapený, že odpovědi jsou jiné, než si sám myslel.

  • Jak terapie probíhá

Na začátku terapie může vzniknout pocit, že spěchám. Je to způsobeno tím, že se před ní čistím, ladím a připravuji, a když se posléze zkontaktuji s člověkem, většinou má na sobě různé energie, entity, parazity a připojené lidi, a proto musím také vše nejdříve očistit a teprve potom si můžeme povídat o motivacích, které ho ke mně přivádějí. Pokud je v této fázi třeba něco sdělit, udělám to, ale během práce je vhodné se mnou nemluvit. Pokud točím kyvadlem, soustředím se, vysílám žádosti a čistím, co je potřeba. ( Pokud chce člověk něco říci a přeruší mě, nic se neděje, ale určitě je vhodnější počkat.)

Potom pomocí kyvadla a tabulek řešíme dané téma.

Již po prvotním očištění a i během celé terapie byste se měli cítit lépe, volněji, klidněji, s menším počtem emocí a myšlenek. Pokud by Vás něco bolelo nebo Vám bylo něco nepříjemné, určitě mi to řekněte, protože to znamená, že bychom se měli něčemu více věnovat.

  • Délka terapie

Terapie není závislá na čase, ale na vynaložené energii a množství otázek, na které se člověk ptá.

Končí ve chvíli, kdy již není co řešit nebo je naplněná Vaše duchovní energie / energie, kterou má každý člověk pro vlastní duchovní rozvoj /. Potom by bylo další čištění náročné a člověka by spíš zatěžovalo. Většinou trvá v rozmezí jedné až dvou hodin.

  • Čištění po terapii

Aktivní čištění po terapii trvá hodiny až dny, pasivní čištění, kdy se změny dostávají do života skrze nejjemnohmotnější až po nejhrubohmotnější sféry, trvá kolem 3 – 4 týdnů. Teprve po této době je vhodná i případná další terapie. (Ve výjimečných případech může být i dříve.) Jak bude čištění probíhat a co se bude v této době dít, nelze říci dopředu. Někdo může pociťovat nárůst energie, někdo může být unavený. Někdo má výkyvy nálad, někdo pociťuje vnitřní klid. Začnou se dít okolnosti, které jsou potřeba prožít, aby člověk došel tam, kam má následkem terapie dojít. (Přesnou dobu čištění sděluji na konci terapie.)

  • Druhy terapie

Terapie na dálku

Probíhá stejně jako terapie osobní, jenom nemusíte nikam cestovat. Potřebujete k ní místnost, kde Vás nebude nikdo vyrušovat, stabilní připojení k internetové síti, počítač nebo mobilní telefon a program Skype nebo Messenger. Doporučuji mít při ruce sklenici s vodou / žádný alkohol! /.

Terapie ve spánku

Má stejnou účinnost jako terapie na dálku. Potřebujete místnost, kde nebudete rušeni. Před ulehnutím mi o svém záměru dáte vědět a potom usnete nebo v klidu odpočíváte. Můžete případně poslouchat jemnou relaxační hudbu. Druhý den Vám přes Skype nebo Messenger povím, co jsem řešila, čistila nebo napravovala. / Doporučuji nejdříve vyzkoušet terapii na dálku, abyste věděli, jakým způsobem pracuji a jak terapie probíhá /.

  • Pro koho je terapie vhodná

Terapie je také velmi vhodná pro děti nebo zvířata / nepotřebuji jejich souhlas, protože Duše na sobě ve většině případů pracovat chce. Pokud se ukáže, že ne, respektuji to./

Terapie nenahrazují lékařskou ani psychologickou péči. Mohou však výrazně přispět k diagnostice potíží nebo odstranit některou medicínsky nezjistitelnou příčinu nemoci / přisedlou duši, entitu…/. Mohou také pomoci při rozhodování v některých tématech, kdy určí vhodnost řešení nebo největší pravděpodobnou možnost v daném okamžiku. Veškeré změny ve svém životě však dělají klienti na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní odpovědnost.

nahoru