Press "Enter" to skip to content

SPCR A DĚTI

U dětí je kromě jiného také možné zjišťovat:

  • školní zralost
  • příčiny školních neúspěchů
  • výběr nejvhodnějšího typu základní školy (státní, alternativní)
  • příčiny nežádoucího chování
  • předpoklady pro studium
  • nejvhodnější povolání